”Politiikassa täytyy tehdä valintoja ja joskus ne ovat vaikeita.

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro talousarviokokouksessa 13.12.2021

Katsotaan rohkeasti ja positiivisesti tulevaisuuteen, tehden vastuullisia ja oikea-aikaisia päätöksiä

Ennen valtuustokauden alkua mietimme varmaan monien muiden tavoin kuntatalouden tilannetta suhteessa koronan vaikutuksiin kuntatalouteen ja hallituksen toimien oikeasuhtaisuutta. Kaupungin johtajan puolivuosikatsauksessa saatiin kuitenkin vahvistus halliuksen toimien oikea-aikaisuudesta ja kompensaation riittävyydestä kuntataloudelle. Kuntien talous vältti lupausten mukaisesti kovimman iskun koronan talousvaikutuksista. Näin myös Lappeenrannassa. Olosuhteisiin nähden taloudellinen tilanne on hyvä ja meille valtuutetuille tilanne on helpompi, voimme välttää säästöjen hakemiseksi tarvittavat toimet ja veroprosentit säilyvät ennallaan. Toivomme, että onnistumme talouden hoidossa myös tulevaisuudessa. Säilyttäen elinvoiman kasvattamiseksi tehtävät panostukset oikeassa suhtaisina talouksen kehitykseen nähden. Ensisijaisena näemme nyt ja tulevaisuudessa pitovoimasta huolehtimisen laadukkailla ja luotettavilla peruspalveluilla.

—–

Korona oli ja on jotain, mitä meistä kukaan ei osannut odottaa. Yksi tärkein opetus oli, että kaikesta varautumisesta, ennakoimisesta ja suunnitelmista huolimatta, kaikkea ei voi ennakoida, kaikkeen ei voi varautua, mutta kaikesta on selvittävä ja jatkettava eteenpäin.

Hallituksemme valmiiksi saattama sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on varautumista tulevaisuuteen, tavoitteena on taata yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut meille kaikille, koko suomessa, asuinpaikasta riippumatta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen vastuun siirtyessä valtiolle, se luo kaupungin talouden suunnitteluun vakautta. Aluksi uudistus kuitenkin aiheuttaa kunnille epävarmuutta kuntien tulevan rahoituksen osalta ja monien arvioiden mukaan muutoksen vaikutuksia talouteen ei täysin voida arvioida.

Meidän tulee kuitenkin tehdä rohkeasti ja tulevaisuuteen luottaen päätöksiä ja tekoja kasvavan ja kehittyvän maakunnan keskuskaupungin puolesta, meiän kaikkien Lappeenrannan puolesta.

—–

Yksi parhaista uutisista tänä vuonna on Lappeenrannan yliopiston päätös hakea yhteiskuntatieteiden koulutusohjelman koulutusvastuuta. Haluamme kiittää miljoonasti varauksesta joka talousarvioon on tehty. Toivotamme LUT:lle onnea hakuprosessiin ja myönteistä päätöstä. Tämän hankkeen taloudellisista vaikutuksista, puhumattakaan kokonaisvaikutuksista voidaan vain arvioida, positiivisesti arvioida.

—–

Yksityisautoilun vai joukkoliikenteen kehittäminen, kysyttiin vaalikoneissakin.

Lappeenrannassa tarvitaan molempia, sillä valitettavasti emme pysty nyt tai lähitulevaisuudessakaan kattamaan joukkoliikenteen keinoin asukkaiden tarvetta kulkea opiskelemaan, töihin tai harrastuksiin. Nyt lipputulojen laskua kompensoidaan lisä miljoonalla. Joukkoliikenteen kehittämisen tulee olla keskeinen tavoite. Toimiva joukkoliikenne tulee nähdä elinvoimakysymyksenä. Mahdollisuutena tarjota erilaisia asumisen vaihtoehtoja, käyttää koko laajan kaupunkimme tarjoamat potentiaaliset mahdollisuudet, pitää koko Lappeenranta asuttuna. Ensimmäinen askel on turvata koulumatkat toisen asteen oppilaitoksiin, asia olisi ajankohtainen nyt oppivelvollisuusiän pidennyttyä. Lisä miljoona joukkoliikenteeseen ei paranna joukkoliikenneyhteyksiä, mutta toivottavasti niitä nähdään tulevina vuosina.

Raideliikenteen kehittäminen itäratahankkeen kautta, ei ole viime aikoina julkisuudessa jaksanut puhuttaa, mutta se ei vähennä raidehankkeiden merkitystä tulevaisuuden kestävässä yhteiskunnassa. Raideinvestoinnit ovat merkityksellisiä niin saavutettavuuden kuin kuljetusten kannalta. Siinä missä linja-auto ei ole vaihtoehto kaikille arjen kulkuvälineenä, niin juna on monille Lappeenrantalaisille hyvä vaihtoehto pidemmille matkoille. Kaksi rautatieasemaa luo tähän hyvät edellytykset ja niistä on syytä pitää kiinni tulevaisuudessakin. Samalla tämä oli  pyyntö kaikille, kenellä on mahdollisuus asiaan vaikuttaa.

Lentoliikenne ei ole joukkoliikennettä vaan pienen ryhmän matkailua. Siinä missä alle kolmen tunnin raidematkan päässä, maailma on avoin, nyt taivas on avoin suhteettoman suuren kaupungin tuen vuoksi muutaman kaupungin verran. Pelastushelikopterin ensimmäinen pelastus on tuki lentokentälle. Katsomme tulevaa jatkoa hyvin kriittisesti.

——-

Korona on koetellut meitä kaikki, mutta erityisen voimakkaasti se on vaikuttanut lapsiin ja nuoriin. On meidän kaikkien vastuulla pitää huolta ettei pitkäaikaisia vaikutuksia jää kantamaan meidän tulevaisuutemme, lapset ja nuoret.

On hienoa, että on ollut saatavilla hankerahoituksia ja on hyvä, että niitä on haettu. Valitettavaa kuitenkin on, että hyväksi hankkeiden kautta todettuja toimintamalleja ei ole mahdollisuutta jatkaa. Eksoten myötätuuli hanke, jossa psykiatrisia sairaanhoitajia tuodaan kouluun, loppuu.

Samoin loppuu myös AVI:n rahoittama hanke kouluille tuotavista nuorisotyöntekijöistä.

Nämä hankkeet loppuvat aikana, jolloin nuorisomme oirehtii enemmän kuin aikaisemmin, aikana, jolloin epävarmuustekijöitä enemmän kuin osasimme itsekkään odottaa.

Odotamme tietoja Eksoten korvaavasta palvelusta toiveikkaina.

Ja toivomme, että rahoitus harrastustoimintaa tukeville hankkeille saadaan jatkossa järjestettyä.

Sote uudistuksessa terveydenhuoltopalvelut siirtyvät hyvinvointialueille, mutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu jää kunnille.  On tärkeää huomioida yhteistyö oppilasterveydenhuollon ja sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ja tunnistaa rajapinnat.

Ennalta ehkäisevä ja oikea-aikeinen tuki on ensiarvoisen tärkeää, toivon että tähän löytyy ratkaisuja, joko hyvinvointialueen tai kaupungin puolesta. Väliin putoajina ei voi olla nuoret, meidän nuoremme.

Pidämme hyvänä koronasta palautumisen suunnitelmien laatimista koululaisille ja opiskelijoille, tärkeää on myös opettajien palautumisen huomioiminen. Opettajilta on vaadittu tässä ajassa sopeutumista ja joustavuutta, sekä epävarmuuden kestämistä. On tärkeää huolehtia, että opettajat jaksavat arvokasta työtään vielä tulevaisuudessakin.

Panostuksia lasten- ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen tarvitaan tulevaisuudessa ja erityisesti tässä hetkessä. Talousarviosuunnitelmassa esitetään seuraavasti: varhaiskasvatuksessa varataan riittävät resurssit työntekijöiden sairasajan sijaisten hankkimiselle sekä toisena huomiona, perusopetuksessa kaupungin tulee turvata riittävä tuki koulujen arjessa.

Toivomme, että tämä on todella asia, josta pystytään pitämään kiinni ja rahoitus osoittamaan.

Pidetään huolta lapsistamme ja nuoristamme, ihan jokaisesta

——

Kestävä kaupunki on panostamista asukasviihtyisyyteen ja matkailun mahdollisuuksien parantamista, mutta ennen kaikkea luontoarvojen kunnioittamista.

Panostukset pien saimaan veden laadun parantamiseen hulevesiratkaisuilla ja Kutilan kanava hankkeella ovat erityisen kannatettavia.

Metsäsuunnitelmat puhuttivat tänä syksynä. Metsäsuunnitelmien päivitysten jatkuessa, vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa tulee panostaa. Itäisen rantaraitin jatkaminen lisää mahdollisuuksia nauttia lähiluonnossa lähiliikunnasta. Talousarviossa luvataan huolehtia olemassa olevien retkeilyreittien ylläpidon vastuunjaosta, toivottavasti reitit säilyvät hoidettuina tulevaisuudessakin.

Lähiluonnon merkitys on entisestään korostunut näinä poikkeuksellisina aikoina. Uskomme, että kiinnostus luonnossa liikkumista ja retkeilyä kohtaan säilyy jatkossakin. Koemme lähiluonto ja liikuntakohteiden kehittämisen  merkittävänä kokonaisuutena.

——-

Viimeiseksi aiheeksi jätin puheenvuorossamme investointi osuuden.

Investointisuunnitelmamme muodostuu suurelta osin hankkeista, joilla korjataan tai korvataan olemassa olevia rakennuksia, uutta luovia hankkeita suunnitellaan vain yhden kohteen verran.

Olemme varmasti kaikki seuranneet keskustelua eri hankkeiden ympärillä. Valtuutettuina, päättäjinä meidän tulee katsoa kokonaisuutta, tehdä ratkaisuja, jotka kehittävät kaupunkiamme eteenpäin.

Voimme puhua pitovoimasta, elinvoimasta tai vetovoimasta.

Nämä kaikki yhdistyvät sanassa tulevaisuuden kaupunki.

Katsotaan rohkeasti ja positiivisesti tulevaisuuteen, tehden vastuullisia ja oikea-aikaisia päätöksiä.

On inhimillistä vastustaa ja kritisoida uudistuksia ja hankkeita. Harva muutos on maailmassa syntynyt ilman vastavoimaa ja kritiikki on tärkeää prosessissa.

Lappeenranta kasvaa ja kehittyy, se on varmaan yhteinen tavoite tila.

Kasvulla turvaamme kaupunkimme palvelut tulevaisuudessa.

Vasemmistoliiton valtuutettuna kannatan sisäliikuntahallihankkeen eteenpäin viemistä aiemmin tehdyn sijoituspäätöksen ja talousarvion mukaisen esityksen pohjalta.

Vasemmistoliiton ryhmässä nousi esille kaikki julkisuudessa olleet kriittiset perustelut hanketta kohtaan.

Politiikassa täytyy tehdä valintoja ja joskus ne ovat vaikeita.

Asetan lapset ja nuoret sekä harrastus mahdollisuuksien tukemisen ensisijaiseksi.

Lapsille, nuorille, aikuisille.

Uuden mahdollistajana.

On liikunnan aika.

Liikunnan aika on myös tulevaisuudessa korvenkylässä, kiitämme esityksestä korvenkylän koulun liikuntahallin koon kasvattamisesta harrastustoiminnan mahdollistamiseksi.

———

Ja lopuksi haluamme sanoa, että laadukkaat, oikea-aikaiset peruspalvelut ovat vasemmistolaisen ajattelun perusta.

Kaupungissa, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.

Elää yhdenvertaisesti ja esteettömästi.

Kokea, meiän Lappeenranta, on meidän yhteinen.

Kiitos.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close