Ehdolla eduskuntavaaleissa 2023

PÄÄTÖKSIÄ PAREMMAN TULEVAISUUDEN PUOLESTA.

Poliittisilla päätöksillä tulee luoda turvaa, pysyvyyttä ja mahdollisuuksia tähän hetkeen sekä tulevaisuuteen.

Turvaa hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita vahvistamalla.

Meille yhteiset elämän peruspilarit ja laajemman tukiverkon muodostavat hyvinvointiyhteiskuntamme mahdollistamat palvelut ja tuki. Tähän on voitava luottaa tulevaisuudessakin.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa.  Hyvinvointialueiden toiminnan ja toimintaedellytysten kehittäminen vaatii töitä jokaisella päätöksenteon tasolla nyt ja tulevaisuudessa. Näiden palveluiden tuottamisessa onnistuminen, on keskeisessä osassa hyvinvointiyhteiskunnan kannalta, mutta ennen kaikkea meidän jokaisen vuoksi. Tehtävä ei ole helppo, mutta vaihtoehtona on vain onnistua.

Pysyvyyttä oikeudenmukaisesta työelämästä.

Maailma muuttuminen vaikuttaa myös työelämään. Oikeudenmukaisen työelämän pitää pystyä vastaamaan näihin haasteisiin. Tarvitaan lainsäädäntöä, joka työehtosopimuksien kanssa varmistaa hyvän työelämän mahdollisuudet tulevaisuudessakin.

Työelämää kehittämällä voidaan myös ratkaista laajempia yhteiskunnallisia ongelmiin, kuten:

  • Kuinka työelämässä voidaan paremmin ja jaksetaan pidempään.
  • Kuinka eri elämänvaiheissa helpotetaan perheen ja työn yhteensovittamista.
  • Koulutus on avaimen asemassa työelämän lukkojen avaamisessa, kuinka saadaan työntekijät ja työ kohtaamaan entistä paremmin.

Mahdollisuuksia tulevaisuuteen tämän päivän päätöksillä.

Tulevaisuutemme määrittävät päätökset, joilla ylläpidämme ja kehitämme yhteiskuntamme hyvinvoinninrakenteita.

Tässä oikeudenmukainen talouspolitiikka on avainasemssa.

Yksin taloudellinen onnistuminen ei riitä, vaan se kuinka saman-aikaisesti pystymme ratkaisemaan ympäristökysymykset.

MAHDOLLISUUKSIA HYVÄÄN ELÄMÄÄN, MEILLE KAIKILLE.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close